ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 07 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เอกสารการรายงานตัว) 06 ธ.ค. 62
เอกสารรายการแข่งขันภาษาไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2562 04 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่ง 22 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย (รายการกิจกรรมการประกวดแข่งขัน) 20 พ.ย. 62
คู่มือการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 18 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ตารางการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 เกณฑ์การแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน 15 พ.ย. 62
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
งานทะเบียนนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ