ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน ปีการศึกษา 2562-2563 18 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.5 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.4 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 15 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง กําหนดการลงทะเบียนและรายชื่อวิชาชุมนุมและวิชาเพิ่มเติมเลือก 01 มิ.ย. 64
แผนที่แนวการเดินรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ม.ปลาย 31 พ.ค. 64
แผนที่แนวการเดินรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ม.ต้น 31 พ.ค. 64
ขั้นตอนการวัดตัวเครื่องแต่งกาย
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
RPR Online Learning
งานทะเบียนนักเรียน
obec line
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน