ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำราวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 10 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 14 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในวันหยุดพิเศษช่วงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) 11 พ.ย. 65
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวัดผล
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
งานทะเบียนนักเรียน
rpr online learning
obec line
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
งานพัฒนาการเรียนรู้
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

ปิดหน้านี้