ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 14 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันหยุดพิเศษช่วงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในวันหยุดพิเศษช่วงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) 11 พ.ย. 65
ปก วPA 31 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ห้อง ICT 1,2 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 ก.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 08 ก.ค. 65
วีดีทัศน์นำเสนอด้านคุณภาพผู้เรียน
วีดีทัศน์นำเสนอด้านการบริหารจัดการศึกษา
วีดีทัศน์นำเสนอด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วีดีทัศน์นำเสนอ 5 เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
งานวิชาการ
งานวัดผล
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
งานทะเบียนนักเรียน
rpr online learning
obec line
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
งานพัฒนาการเรียนรู้
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

ปิดหน้านี้