ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน) ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 21 ม.ค. 65
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน) ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 18 ม.ค. 65
ประกาศ การเรียนการสอน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 14 ม.ค. 65
ประกาศ การเรียนการสอน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 09 ม.ค. 65
ประกาศการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 20 ธ.ค. 64
บันทึกขออนุญาตเรียนออนไลน์ที่บ้าน 30 พ.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 30 พ.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 31 ต.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 31 ต.ค. 64
ประกาศ การวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 10 ก.ย. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
rpr online learning
งานทะเบียนนักเรียน
obec line
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน