ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 07 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 07 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ 12 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ 12 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 05 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 05 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
RPR Online Learning
รับเรื่องร้องเรียน
obec line
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน