ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 665) 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 609) 07 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 339) 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 387) 07 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 366) 31 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 252) 31 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 609) 12 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 367) 12 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 239) 05 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 393) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 04 มี.ค. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (อ่าน 129) 03 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2564 (อ่าน 551) 25 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ 2564 (อ่าน 1018) 24 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 151) 21 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 118) 21 ก.พ. 64
ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 21 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนความสามารถทางวิชาการ 2564 (อ่าน 500) 14 ก.พ. 64