ข่าวประชาสัมพันธ์
งดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 200) 31 ต.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 208) 31 ต.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 99) 31 ต.ค. 64
ประกาศ การวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 844) 10 ก.ย. 64
ประกาศ ปรับตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 566) 22 ก.ค. 64
การวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 859) 19 ก.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 394) 16 ก.ค. 64
มาตรการลดหย่อนการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 535) 14 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเรียนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 231) 24 มิ.ย. 64
ประกาศการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 518) 21 มิ.ย. 64
การสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน ปีการศึกษา 2562-2563 (อ่าน 334) 18 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 (อ่าน 332) 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 (อ่าน 267) 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 (อ่าน 166) 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.4 (อ่าน 213) 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.5 (อ่าน 138) 15 มิ.ย. 64
ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.6 (อ่าน 162) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง กําหนดการลงทะเบียนและรายชื่อวิชาชุมนุมและวิชาเพิ่มเติมเลือก (อ่าน 1626) 01 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1 เลขประจำตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 663) 31 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4 เลขประจำตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 433) 31 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 338) 30 พ.ค. 64
รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 489) 28 พ.ค. 64
รายชื่อมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 270) 28 พ.ค. 64
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 28 พ.ค. 64
ห้องมอบตัว (อ่าน 495) 27 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 405) 27 พ.ค. 64
รายชื่อมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 821) 27 พ.ค. 64
รายชื่อมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 334) 27 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 591) 27 พ.ค. 64
QR code ห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 674) 27 พ.ค. 64
ใบสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 472) 27 พ.ค. 64
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 204) 22 เม.ย. 64
จ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 168) 19 เม.ย. 64