ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 19) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 23) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 29) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 30) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 69) 28 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 410) 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำราวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 165) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 147) 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 156) 14 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในวันหยุดพิเศษช่วงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) (อ่าน 144) 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันหยุดพิเศษช่วงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (อ่าน 152) 11 พ.ย. 65
ปก วPA (อ่าน 208) 31 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ห้อง ICT 1,2 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 442) 20 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 557) 12 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 429) 15 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 636) 10 ก.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 389) 08 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์ชุดประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 338) 07 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (อ่าน 463) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 589) 30 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 352) 27 พ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 331) 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่2) (อ่าน 446) 27 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนฉีดวัคซีนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 367) 24 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 281) 20 พ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 258) 20 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1171) 12 พ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 421) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1827) 03 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2519) 03 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 1016) 31 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 (อ่าน 597) 31 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 675) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 663) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามชั้น/ห้อง วันที่ 2 เม.ย.65 (อ่าน 729) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 965) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป (อ่าน 921) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 604) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 472) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 678) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 653) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 455) 21 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 795) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 648) 18 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (อ่าน 776) 11 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (อ่าน 586) 11 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง งดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 631) 05 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1387) 27 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 707) 25 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 687) 25 ก.พ. 65