ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 465) 12 พ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 135) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1878) 03 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1214) 03 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 698) 31 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 (อ่าน 292) 31 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามชั้น/ห้อง วันที่ 2 เม.ย.65 (อ่าน 470) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 394) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท เงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 391) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 680) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนทั่วไป (อ่าน 574) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 388) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 254) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 383) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 447) 23 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 232) 21 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 555) 18 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 304) 18 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (อ่าน 342) 11 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted) (อ่าน 481) 11 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง งดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 402) 05 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1141) 27 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 448) 25 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 25 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 (อ่าน 864) 23 ก.พ. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทุนช้างเผือก) (อ่าน 355) 22 ก.พ. 65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทุนช้างเผือก) (อ่าน 428) 22 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษวิชาการ (ทุนช้างเผือก) (อ่าน 558) 17 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษวิชาการ (ทุนช้างเผือก) (อ่าน 488) 17 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 409) 15 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 696) 15 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (ทุนช้างเผือก) (อ่าน 1577) 04 ก.พ. 65
กำหนดการยื่นซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน) ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (อ่าน 1386) 21 ม.ค. 65
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน) ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (อ่าน 551) 18 ม.ค. 65
ประกาศ การเรียนการสอน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1262) 14 ม.ค. 65
ประกาศ การเรียนการสอน Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1028) 09 ม.ค. 65
ประกาศการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 533) 20 ธ.ค. 64
บันทึกขออนุญาตเรียนออนไลน์ที่บ้าน (อ่าน 256) 30 พ.ย. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 373) 30 พ.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 506) 31 ต.ค. 64