ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1) 07 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เอกสารการรายงานตัว) (อ่าน 35) 06 ธ.ค. 62
เอกสารรายการแข่งขันภาษาไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2562 (อ่าน 29) 04 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่ง (อ่าน 139) 22 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย (รายการกิจกรรมการประกวดแข่งขัน) (อ่าน 112) 20 พ.ย. 62
คู่มือการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (อ่าน 63) 18 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 เกณฑ์การแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 126) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ตารางการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 282) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน (อ่าน 124) 15 พ.ย. 62