ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 397) 18 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1784) 01 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (อ่าน 349) 31 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนความสามารถทางวิชาการ ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 592) 30 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุกช้างเผือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 630) 27 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 657) 27 ม.ค. 63
สำนักงานผู้อำนวยการขอความร่วมมือครูหัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างานต่างๆ จัดทำและส่งพรรณนางาน (อ่าน 424) 18 ม.ค. 63
ผลคะแนนการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 89) 07 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เอกสารการรายงานตัว) (อ่าน 407) 06 ธ.ค. 62
เอกสารรายการแข่งขันภาษาไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2562 (อ่าน 373) 04 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่ง (อ่าน 307) 22 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย (รายการกิจกรรมการประกวดแข่งขัน) (อ่าน 308) 20 พ.ย. 62
คู่มือการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (อ่าน 251) 18 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 เกณฑ์การแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 294) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ตารางการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 528) 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน (อ่าน 380) 15 พ.ย. 62