ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 15) 07 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ (อ่าน 10) 07 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ความสามารถพิเศษ (อ่าน 6) 07 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 8) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารหลักฐานการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนเปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 106) 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4 Gifted เลขประจำตัว (อ่าน 180) 25 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1 Gifted เลขประจำตัว (อ่าน 274) 25 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 119) 25 เม.ย. 64
กำหนดการมอบตัว Gifted ชั้น ม.1และ ม.4 (อ่าน 172) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อมอบตัว Gifted ชั้น ม.4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 143) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อมอบตัว Gifted ชั้นม.1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 162) 24 เม.ย. 64
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 195) 23 เม.ย. 64
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 39) 22 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนยืนใบสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 443) 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนยืนใบสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1093) 19 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 931) 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 758) 07 เม.ย. 64
ประกาศผล Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 07 เม.ย. 64
ผลสอบคัดเลือก Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 501) 07 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 467) 31 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ Gifted ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 329) 31 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 724) 12 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 457) 12 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 266) 05 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษทางวิชาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 455) 05 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 169) 04 มี.ค. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (อ่าน 164) 03 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2564 (อ่าน 583) 25 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ 2564 (อ่าน 1358) 24 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 165) 21 ก.พ. 64
รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 137) 21 ก.พ. 64
ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 115) 21 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนความสามารถทางวิชาการ 2564 (อ่าน 535) 14 ก.พ. 64