ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมวงดนตรีสากล
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2563,21:29  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐิณี อ๊อกกังวาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2563,17:33  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..