ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกนกวรรณ แอบไธสง
รายละเอียดผลงาน
นางสาวกนกวรรณ แอบไธสงได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานเปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
นางสาวกนกวรรณ แอบไธสงได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เวทีแสดงศักภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ผู้ฝึกซ้อม นางณัฎฐิณี อ๊อกกังวาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2563,17:24   อ่าน 573 ครั้ง