[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

งานวิชาการ

        นางสาวสมพิศ วงศ์ประเทศ
                     ครู คศ.2

            นางสาวปวิชญา  สีภา
                     ครู คศ.2            นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
                       ครู คศ.2

           นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
                        ครู คศ.2


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางกฤติยา เกษแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ภาษาไทย
7 : คณิตศาสตร์
8 : วิทยาศาสตร์
9 : สังคมศึกษา ศาสนาฯ
10 : ภาษาต่างประเทศ
11 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 : ศิลปะ
13 : สุขศึกษาและพลศึกษา
14 : งานคอมพิวเตอร์
15 : งานแนะแนว