[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

งานวิชาการ

        นางสาวสมพิศ วงศ์ประเทศ
                     ครู คศ.2

            นางสาวปวิชญา  สีภา
                     ครู คศ.2            นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
                       ครู คศ.2

           นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
                        ครู คศ.2  

ชื่อ : นายวัชระ ภักดีวงษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกรกฎ อนันต์เผ่าภาคิน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางตวงพร รักสุริยา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธวัชชัย จำเมือง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนันตชัย แก้วกำเนิด
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปวิชญา สีภา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ เมฆโต
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรเชษฐ์ ระลึกสม
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศุภจิตรา เด่นตุ่น
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์เสือ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชุลีกร พินธิระ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวถุงเงิน จันทาสอน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววลัยลักษณ์ อันทานุวงศ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิชิต ครองบุญ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายราชัน พิมพ์ทรัพย์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภูเบศร์ ขาวพุ่ม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเมธินี ยิ้มสาระ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวินัย ศรีใสคำ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ภาษาไทย
7 : คณิตศาสตร์
8 : วิทยาศาสตร์
9 : สังคมศึกษา ศาสนาฯ
10 : ภาษาต่างประเทศ
11 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 : ศิลปะ
13 : สุขศึกษาและพลศึกษา
14 : งานคอมพิวเตอร์
15 : งานแนะแนว