ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570165
รหัส Smis 8 หลัก :
  11012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  570165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajpracha Samasai Phaimatayom Rachadabhisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  พระประแดง
จังหวัด :
  สมุทรปรากร
รหัสไปรษณีย์ :
  10130
โทรศัพท์ :
  0-2463-5764
โทรสาร :
  024636376
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2507
อีเมล์ :
  administrator@rpr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตป้อมปราการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองลัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  87.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  5.1 กม.