กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ